جلسه دبیرخانه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127337 چهارشنبه 16 بهمن 1398 16:33 860

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 16 بهمن 1398 16:33
  • 860
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه دبیرخانه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی