بازدید دکتر سروری مجد از کارگاه خلق آثار هنری پیرامون ابعاد زندگی و شهادت شهید قاسم سلیمانی در دانشگاه استاد فرشچیان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127344 پنج شنبه 17 بهمن 1398 16:27 505

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 17 بهمن 1398 16:27
  • 505
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید دکتر سروری مجد از کارگاه خلق آثار هنری پیرامون ابعاد زندگی و شهادت شهید قاسم سلیمانی در دانشگاه استاد فرشچیان