همایش میثاق با سردار مقاومت با حضور دکتر طهرانچی در حرم مطهر امام رضا(ع)

نام عکاس: وحید اسدی

شماره گزارش: 127383 دوشنبه 21 بهمن 1398 15:13 865

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 21 بهمن 1398 15:13
  • 865
  • کلمات کلیدی
تصویر همایش میثاق با سردار مقاومت با حضور دکتر طهرانچی در حرم مطهر امام رضا(ع)