امضای تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی و فروشگاه های زنجیره ای رفاه

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127453 چهارشنبه 30 بهمن 1398 20:35 708

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 30 بهمن 1398 20:35
  • 708
تصویر امضای تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی و فروشگاه های زنجیره ای رفاه