امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه امام کاظم (ع)عراق

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127455 پنج شنبه 1 اسفند 1398 13:14 487

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 1 اسفند 1398 13:14
  • 487
  • کلمات کلیدی
تصویر امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه امام کاظم (ع)عراق