حضور دکتر طهرانچی در بیست و هشتمین مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه کشور

نام عکاس: خبرگزاری ایسنا

شماره گزارش: 127465 شنبه 3 اسفند 1398 19:57 605

  • 30
  • 14
  • شنبه 3 اسفند 1398 19:57
  • 605
  • کلمات کلیدی
تصویر حضور دکتر طهرانچی در بیست و هشتمین مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه کشور