مراسم افتتاحیه «سرای نوآوری و شتابدهی توسعه صنایع منطقه‌ای» دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127812 شنبه 13 اردیبهشت 1399 15:29 604

  • 30
  • 14
  • شنبه 13 اردیبهشت 1399 15:29
  • 604
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم افتتاحیه «سرای نوآوری و شتابدهی توسعه صنایع منطقه‌ای» دانشگاه آزاد اسلامی