دیدار دکتر طهرانچی با جمعی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت بزرگداشت روز معلم

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127813 شنبه 13 اردیبهشت 1399 22:49 1237

  • 30
  • 14
  • شنبه 13 اردیبهشت 1399 22:49
  • 1237
تصویر دیدار دکتر طهرانچی با جمعی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت بزرگداشت روز معلم