برگزاری رزمایش کمک های مومنانه بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در واحد تهران مرکزی

نام عکاس:

شماره گزارش: 127823 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 20:00 716

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 20:00
  • 716
  • کلمات کلیدی
تصویر برگزاری رزمایش کمک های مومنانه بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در واحد تهران مرکزی