تقدیر از کادر پزشکی و درمانی بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127832 سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 12:53 802

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 12:53
  • 802
تصویر تقدیر از کادر پزشکی و درمانی بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی