جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127849 شنبه 20 اردیبهشت 1399 13:23 883

  • 30
  • 14
  • شنبه 20 اردیبهشت 1399 13:23
  • 883
تصویر جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی