دیدار دکتر طهرانچی با معاون و مدیران کل معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127867 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 13:31 747

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 13:31
  • 747
  • کلمات کلیدی
تصویر دیدار دکتر طهرانچی با معاون و مدیران کل معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی