جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127912 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 12:09 831

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 12:09
  • 831
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی