برگزاری جلسه بررسی نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127936 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 20:03 1761

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 20:03
  • 1761
  • کلمات کلیدی
تصویر برگزاری جلسه بررسی نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد اسلامی