جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127975 شنبه 10 خرداد 1399 13:45 1047

  • 30
  • 14
  • شنبه 10 خرداد 1399 13:45
  • 1047
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی