دیدار دکتر طهرانچی با سرپرستان جدیدالانتصاب واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 128036 سه شنبه 20 خرداد 1399 15:01 1414

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 20 خرداد 1399 15:01
  • 1414
  • کلمات کلیدی
تصویر دیدار دکتر طهرانچی با سرپرستان جدیدالانتصاب واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی