جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 128050 شنبه 24 خرداد 1399 10:04 611

  • 30
  • 14
  • شنبه 24 خرداد 1399 10:04
  • 611
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی