مراسم تجلیل از پیشکسوتان صنایع دستی و فرش توسط دانشگاه استاد فرشچیان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 128070 یکشنبه 25 خرداد 1399 20:36 255

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 25 خرداد 1399 20:36
  • 255
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم تجلیل از پیشکسوتان صنایع دستی و فرش توسط دانشگاه استاد فرشچیان