جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 128096 شنبه 31 خرداد 1399 11:26 646

  • 30
  • 14
  • شنبه 31 خرداد 1399 11:26
  • 646
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی