نشست دکتر طهرانچی با اعضای شورای بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 128116 دوشنبه 2 تیر 1399 10:53 600

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 2 تیر 1399 10:53
  • 600
  • کلمات کلیدی
تصویر نشست دکتر طهرانچی با اعضای شورای بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی