دومین روز از برگزاری جلسه بررسی بودجه واحدهای مراکز استان دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 128434 چهارشنبه 15 مرداد 1399 13:23 764

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 15 مرداد 1399 13:23
  • 764
  • کلمات کلیدی
تصویر دومین روز از برگزاری جلسه بررسی بودجه واحدهای مراکز استان دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی