بازدید دکتر طهرانچی از دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای رفسنجان، سیرجان و جیرفت

نام عکاس: محمدصادق هاشمی پور، جواد موحدی نیا و فرهاد مشایخی

شماره گزارش: 149674 جمعه 19 دی 1399 09:36 526

  • 30
  • 14
  • جمعه 19 دی 1399 09:36
  • 526
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید دکتر طهرانچی از دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای رفسنجان، سیرجان و جیرفت