شورای سیاست‌گذاری درس «انس با قرآن کریم» دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 149700 دوشنبه 22 دی 1399 12:12 235

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 22 دی 1399 12:12
  • 235
  • کلمات کلیدی
تصویر شورای سیاست‌گذاری درس «انس با قرآن کریم» دانشگاه آزاد اسلامی