برگزاری مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

نام عکاس: مرتضی جناب و حسین نصیری

شماره گزارش: 149739 یکشنبه 28 دی 1399 19:38 494

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 28 دی 1399 19:38
  • 494
  • کلمات کلیدی
تصویر برگزاری مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال