جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 149748 دوشنبه 29 دی 1399 18:11 637

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 29 دی 1399 18:11
  • 637
تصویر جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی