نشست صمیمانه جمعی از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 149749 سه شنبه 30 دی 1399 12:22 647

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 30 دی 1399 12:22
  • 647
  • کلمات کلیدی
تصویر نشست صمیمانه جمعی از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر طهرانچی