بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

نام عکاس: حسین غمخوارسرایدشتی

شماره گزارش: 149762 چهارشنبه 1 بهمن 1399 15:55 413

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 1 بهمن 1399 15:55
  • 413
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم