دهمین جلسه شورای مدیریت فعالیت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 150034 دوشنبه 4 اسفند 1399 16:15 178

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 4 اسفند 1399 16:15
  • 178
تصویر دهمین جلسه شورای مدیریت فعالیت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی