نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1395

نام عکاس:

شماره گزارش: 45711 سه شنبه 17 فروردین 1395 20:46 1720

اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 95 امروز به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهوری برگزار شد.

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 17 فروردین 1395 20:46
  • 1720
تصویر نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1395