دیدار مجمع ادواری وزرا با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

نام عکاس:

شماره گزارش: 56195 پنج شنبه 20 خرداد 1395 13:38 3440

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 20 خرداد 1395 13:38
  • 3440
تصویر دیدار مجمع ادواری وزرا با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی