جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 77625 یکشنبه 19 دی 1395 17:21 825

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 19 دی 1395 17:21
  • 825
تصویر جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان