مراسم تشییع آیت الله هاشمی با حضور مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران

نام عکاس:

شماره گزارش: 87648 سه شنبه 21 دی 1395 11:52 1973

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 21 دی 1395 11:52
  • 1973
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم تشییع آیت الله هاشمی با حضور مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران