خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرقد مطهر

نام عکاس:

شماره گزارش: 87658 سه شنبه 21 دی 1395 14:49 3608

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 21 دی 1395 14:49
  • 3608
تصویر خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرقد مطهر