مراسم یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) در دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 87669 چهارشنبه 22 دی 1395 18:59 2232

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 22 دی 1395 18:59
  • 2232
تصویر مراسم یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) در دانشگاه آزاد اسلامی