جلسه دیدار روسای استان های دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر ولایتی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88143 چهارشنبه 18 اسفند 1395 16:06 1538

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 18 اسفند 1395 16:06
  • 1538
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه دیدار روسای استان های دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر ولایتی