حضور دکتر میرزاده در کمیسیون های تخصصی هفتاد و یکمین اجلاس سراسری دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88165 پنج شنبه 19 اسفند 1395 22:23 1763

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 19 اسفند 1395 22:23
  • 1763
تصویر حضور دکتر میرزاده در کمیسیون های تخصصی هفتاد و یکمین اجلاس سراسری دانشگاه آزاد اسلامی