بازدید دکتر میرزاده (عضو هیات اجرایی مرکزی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری) از ستاد انتخابات کشور

نام عکاس: خبرگزاری آنا و ایسکانیوز

شماره گزارش: 88286 شنبه 26 فروردین 1396 12:12 2692

بازدید دکتر حمید میرزاده عضو هیات اجرایی مرکزی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری از ستاد ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری مستقر در وزارت کشور

  • 30
  • 14
  • شنبه 26 فروردین 1396 12:12
  • 2692
تصویر بازدید دکتر میرزاده (عضو هیات اجرایی مرکزی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری) از ستاد انتخابات کشور