نخستین جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1396

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88291 دوشنبه 28 فروردین 1396 12:42 2618

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 28 فروردین 1396 12:42
  • 2618
تصویر نخستین جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1396