اولین دیدار و جلسه دکتر علی محمد نوریان با معاونین و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88335 دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 15:58 7109

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 15:58
  • 7109
تصویر اولین دیدار و جلسه دکتر علی محمد نوریان با معاونین و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی