مراسم تکریم و معارفه معاونان پژوهشی، امور مجلس و رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر ولایتی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88388 سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 14:16 4028

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 14:16
  • 4028
تصویر مراسم تکریم و معارفه معاونان پژوهشی، امور مجلس و رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر ولایتی