اختتامیه ششمین جشنواره ملی مخترعین دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: وحید خدادادی

شماره گزارش: 88404 یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 14:57 1704

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 14:57
  • 1704
تصویر اختتامیه ششمین جشنواره ملی مخترعین دانشگاه آزاد اسلامی