پنجمین دوره جشنواره فرهیختگان و سی‌ و‌ پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88537 سه شنبه 2 خرداد 1396 14:13 1959

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 2 خرداد 1396 14:13
  • 1959
تصویر پنجمین دوره جشنواره فرهیختگان و سی‌ و‌ پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی