دیدار دکتر نوریان با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88703 سه شنبه 30 خرداد 1396 16:25 732

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی دیدار کردند، در این دیدار نمایندگان مجلس ضمن تبریک انتصاب دکتر نوریان به سرپرستی دانشگاه آزاد اسلامی برای ایشان آرزوی موفقیت کرده و در ادامه پیرامون همکاری های مشترک دانشگاه و مجلس تبادل نظر کردند.

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 30 خرداد 1396 16:25
  • 732
تصویر دیدار دکتر نوریان با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی