نشست فعالان عرصه علم و فناوری کشور با حضور سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دکتر نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88704 سه شنبه 30 خرداد 1396 23:08 1479

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 30 خرداد 1396 23:08
  • 1479
تصویر نشست فعالان عرصه علم و فناوری کشور با حضور سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دکتر نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی