بازدید دکتر نوریان از بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88720 سه شنبه 30 خرداد 1396 23:17 1854

دکتر نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی از بیمارستان فرهیختگان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت بیمارستان قرار گرفت.

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 30 خرداد 1396 23:17
  • 1854
تصویر بازدید دکتر نوریان از بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی