دیدار جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با سرپرست دانشگاه

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88721 سه شنبه 30 خرداد 1396 22:45 2081

نمایندگان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار با دکتر نوریان، ضمن طرح نظرات ، پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط فعالیت اعضای هیات علمی دانشگاه بیان کردند.<br/>در این دیدار دکتر نوریان ضمن استقبال از نظرات ایشان گزارشی از اقدامات انجام گرفته در دوره جدید مرتبط با اعضای هیات علمی دانشگاه بیان نمودند. در ادامه نمایندگان اعضای هیات علمی دانشگاه ضمن حمایت از برنامه های سرپرست دانشگاه برای ایشان آرزوی موفقیت داشتند.

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 30 خرداد 1396 22:45
  • 2081
تصویر دیدار جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با سرپرست دانشگاه