اولین جلسه شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان با حضور دکتر ولایتی و دکتر نوریان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 98811 دوشنبه 19 تیر 1396 18:40 1327

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 19 تیر 1396 18:40
  • 1327
تصویر اولین جلسه شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان با حضور دکتر ولایتی و دکتر نوریان