دیدار صمیمانه دکتر فرهاد رهبر با تیم اعزامی روبوکاپ دانشگاه آزاد اسلامی به مسابقات جهانی 2017

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 98950 دوشنبه 2 مرداد 1396 14:48 1238

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 2 مرداد 1396 14:48
  • 1238
تصویر دیدار صمیمانه دکتر فرهاد رهبر با تیم اعزامی روبوکاپ دانشگاه آزاد اسلامی به مسابقات جهانی 2017