مراسم اعطای حکم ریاست دانشگاه آزاد اسلامی توسط دکتر ولایتی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 98964 سه شنبه 3 مرداد 1396 13:59 1314

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 3 مرداد 1396 13:59
  • 1314
تصویر مراسم اعطای حکم ریاست دانشگاه آزاد اسلامی توسط دکتر ولایتی