دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر فرهاد رهبر

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99014 دوشنبه 9 مرداد 1396 16:41 1556

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 9 مرداد 1396 16:41
  • 1556
تصویر دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر فرهاد رهبر